SRI LANKA

Sri Lanka Strongmen & Ethnosport Federation

Kithsiri Fernando – President

Dinesh Jayasinghe – General secatry of SLSSF

Mothilal Jayathulaka – Vice President